24. Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu WAT.272.3.2021Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Wojewódzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie:

SWZ - dostawa paliw:

Zał nr 1 do SWZ wzór formularza oferty:

Zał nr 2 do SWZ - wzór formularza cenowego:

Zał nr 3 do SWZ - wzór umowy:

Zał nr 4 do SWZ - Wykaz stacji paliw:

Zał nr 5 do SWZ - Wzór ośw. o przynależności do Grupy Kapitałowej:

Zał nr 6 do SWZ - Wzór ośw. o braku przynależności do GK:

Zał nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania - art. 118 ust. 3 Pzp:

Zał nr 8 do SWZ - Instrukcja użytkownika systemu miniPortal:

Zał nr 9 do SWZ - Ośw. wykonawcy - brak podstaw wykluczenia:

Zał nr 10 do SWZ - Ośw. wykonawcy - spełnianie warunków udziału:

Zał nr 11 do SWZ - Ośw. podmiotu trzeciego - brak podstaw wykluczenia:

Zał nr 12 do SWZ - Ośw. podmiotu trzeciego - spełnianie warunków udziału:

Identyfikator postępowania:

Odpowiedzi na pytania:

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:


Archiwalne zamówienia publiczne

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 13-07-2021 o godzinie 11:57 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 10-06-2021 o godzinie 12:26 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 01-06-2021 o godzinie 14:30 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 01-06-2021 o godzinie 12:26 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 26-05-2021 o godzinie 12:40 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 24-05-2021 o godzinie 18:56 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 24-05-2021 o godzinie 18:45 przez Łukasz Woźniak


Ta strona została odwiedzona 390 razy.