Wniosek o udzielenie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej nałożonej decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego należy składać do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Organ w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem strony, może udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej przez:

  1. odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;

  2. odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;

  3. umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub części;

  4. umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części.

W przypadku umorzenia zaległej administracyjnej kary pieniężnej umorzeniu podlegają także odsetki za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległa administracyjna kara pieniężna.

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie ulgi w spłacie kary pieniężnej ze wskazaniem rodzaju wnioskowanej ulgi. Do wniosku należy załączyć Oświadczenie o majątku, dochodach i źródłach utrzymania, dokumenty wskazane w Oświadczeniu oraz inne dokumenty przedstawiające aktualną sytuację materialną wnioskodawcy.

Opłaty

Wnioskodawca obowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Radomia.

Numer konta bankowego właściwy dla dokonywania opłat skarbowych wskazany jest na poniższej stronie internetowej:
http://bip.radom.pl/ra/urzad-miejski/numery-rachunkow/13136,Numery-rachunkow.html

 

Podstawa prawna:

  1. art. 189k ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

  2. art. 261 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

  3. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

  4. pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

  5. § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Załączniki:


Plik Rozmiar Typ Autor Data dodania  
Oświadczenie o majątku, dochodach i źródłach utrzymania.pdf 0.2 MB Dokument PDF Łukasz Woźniak 2017-07-06 14:47:08 Pobierz

Strona została utworzona: 2017-07-06 09:14:45

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 14-01-2019 o godzinie 08:04 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 14-01-2019 o godzinie 08:03 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 21-08-2018 o godzinie 10:12 przez Eryk Perucki

Ta strona została zaktualizowana 03-01-2018 o godzinie 12:50 przez Eryk Perucki

Ta strona została zaktualizowana 06-07-2017 o godzinie 14:47 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 06-07-2017 o godzinie 14:47 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 06-07-2017 o godzinie 14:46 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 06-07-2017 o godzinie 14:46 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 06-07-2017 o godzinie 09:29 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 06-07-2017 o godzinie 09:24 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 06-07-2017 o godzinie 09:24 przez Łukasz Woźniak

» Zobacz pełny rejestr zmian tej strony