Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1414)
  • Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego (Dz. U. Nr 109, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 137, poz. 916)
  • Statutu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 358 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2012 r., poz. 5990)
  • Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 453 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2012 r.
  • Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Strona została utworzona: 2014-07-11 08:18:33

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 15-09-2016 o godzinie 19:38 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 15-09-2016 o godzinie 19:38 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 15-09-2016 o godzinie 19:38 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 11-07-2014 o godzinie 08:19 przez Łukasz Woźniak

» Zobacz pełny rejestr zmian tej strony