15. Świadczenia usług ochrony osób i mienia znajdującego się w Radomiu przy ul. B. Limanowskiego 29a oraz utrzymania porządku wokół budynku na rzecz WITD w Radomiu.Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 tyś euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

  • Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej ochrony osób i mienia znajdującego się w Radomiu przy ul. B. Limanowskiego 29a, wykorzystywanego na siedzibę WITD oraz Centralny Ośrodku Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego (COSITD) prowadzony przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego dalej (GITD), jak również utrzymanie porządku terenu WITD, oraz chodnika przyległego na wysokości posesji do ul. B. Limanowskiego.
  • Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r.
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona do ogłoszenia specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu:

SIWZ z załącznikami:

Załączniki w wersji edytowalnej:

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja o udzieleniu zamówienia:


Archiwalne zamówienia publiczne

Aktualizacje do tej strony

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 15-05-2019 o godzinie 13:13 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 12-02-2019 o godzinie 09:17 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 25-01-2019 o godzinie 14:52 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 18-01-2019 o godzinie 12:48 przez Łukasz Woźniak

Ta strona została zaktualizowana 18-01-2019 o godzinie 12:06 przez Łukasz Woźniak


Ta strona została odwiedzona 454 razy.